turizm bakanlığı

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği

    Travel Expo Ankara 2016, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından himaye ve desteğine kavuştu. Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve pazar payımızın arttırılması için, gerek yurt içi gerekse yurtdışında Bakanlığımızca kamu/özel sektör işbirliği ile tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında ATO Congresium […]