Поддержка Министерства Культуры и Туризма

Travel Expo Ankara 2016, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından himaye ve desteğine kavuştu.

Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve pazar payımızın arttırılması için, gerek yurt içi gerekse yurtdışında Bakanlığımızca kamu/özel sektör işbirliği ile tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir.

21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenecek olan “TRAVEL EXPO ANKARA”, Ankara ve Anadolu’nun termal, sağlık, kongre, tarih ve inanç turizmi potansiyelinin pazarlanmasında önem arzetmektedir.

Sözkonusu fuar Bakanlığımızca da desteklenemekte olup, anılan fuara İl Müdürlüğünüzce katılımın sağlanması yararlı görülmektedir.

İlgili yazıyı tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Posted in: