Açılış PROGRAMI

6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Travel Expo

16 Kasım 2023, Perşembe
100. Yıl Salonu, ATO Congresium
Açılış Program Akışı

Sunum Şahla Orujova- Volkan Severcan

11:00

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları Konseri

11:10

Travel Expo Tanıtım Videosu

11:12

Sayın Bilgin Aygül Konuşması ATİS Fuarcılık Koordinatörü

11:14

Sayın Gürsel Baran Konuşması ATO Yönetim Kurulu Başkanı

11:19

Sayın Vasip Şahin Konuşması Ankara Valisi

11:24

Sayın Mehmet Nuri Ersoy Konuşması TC Kültür ve Turizm Bakanı

11:34

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Konuşması TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Sayın Cevdet Yılmaz konuşması sonrasında sahnede kalır Ankara’nın yatırımda, üretimde, ticarette, ihracatta, istihdamda gelişip, ilerlemesi ve Ankara’yı turizmde bir dünya markası haline getirme sürecinde yapılan çalışmalara katkıları dolayısıyla plaket takdim edilir.

Sayın Mehmet Nuri Ersoy hediye takdimi için sahneye davet edilir. Başkentimize kazandırdığı şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayan "Başkent Kültür Yolu Festivali" ve şehrimize değer katan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binası, Başkentimizi başta sağlık olmak üzere turizmin her alanında dünyada fark yaratan bir merkez haline getirme sürecine katkıları dolayısıyla plaket takdim edilir.

Sayın Vasip Şahin hediye takdimi için sahneye davet edilir. Ankara’nın yatırımda, üretimde, ticarette, ihracatta, istihdamda gelişip, ilerlemesi ve Ankara’mızın başta UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Gordion ve Aslanhane Camii olmak üzere kültür hazinelerinin üzerindeki örtülerin kaldırılarak turizme kazandırılması ve şehrimizin turizmde bir dünya markası haline gelme sürecine katkıları dolayısıyla plaket takdim edilir.

Açılış programı sona ermesi

Fuar alanında stantların gezilmesi

6th International Tourism and Travel Fair Travel Expo

Thursday, November 16, 2023
100th Anniversary Hall, ATO Congresium
Opening Program Flow

Presentation Şahla Orujova- Volkan Severcan

11:00

Ankara State Classical Turkish Music Choir Artists Concert

11:10

Travel Expo Promotional Video

11:12

Speech of Mr. Bilgin Aygül ATIS Fair Organization Coordinator

11:14

Speech of Mr. Gürsel Baran ATO Chairman of the Board of Directors

11:19

Speech of Mr. Vasip Şahin Governor of Ankara

11:24

Speech of Mr. Mehmet Nuri Ersoy Turkish Minister of Culture and Tourism

11:34

Speech of Mr. Vice President Cevdet Yılmaz Vice President of the Republic of Turkey

Mr. Cevdet Yılmaz remains on stage after his speech The development and progress of Ankara in investment, production, trade, exports and employment and the work carried out in the process of making Ankara a world brand in tourism. A plaque is presented for their contributions.

Mr. Mehmet Nuri Ersoy is invited to the stage for the gift presentation. The "Capital Cultural Road Festival", which has made significant contributions to the social, cultural and economic life of our capital, and the new building of the Presidential Symphony Orchestra, which adds value to our city, were presented with a plaque for their contributions to the process of making our capital a center that makes a difference in the world in all areas of tourism, especially health. is done.

Mr. Vasip Şahin is invited to the stage to present the gift. Ankara's development and progress in investment, production, trade, export and employment, as well as the lifting of covers on Ankara's cultural treasures, especially the Gordion and Aslanhane Mosques, which are on the UNESCO World Heritage List, and its contribution to the process of our city becoming a world brand in tourism. A plaque is presented for their contributions.

End of opening program

Visiting the stands in the fairground